Elementor #5674

19.00 Kierunek Wschód

Spotkanie z polskim autorem, którego nie interesuje Zachód tylko Wschód. Dlaczego?

Andrzej Stasiuk
Moderacja: Dorota Danielewicz

Tłumaczenie na niemiecki