BETA-VERSION.

18:00 Ryzyko retrospekcji

Niedziela, 31.01.2021, godz. 18:00

Krzysztof Niewrzęda: Confinium. Szczecińska opowieść
Artur Becker: Drang nach Osten („Parcie na Wschód”)

Prowadzenie: Małgorzata Bartula
Czyta: Andreas Visser
Spotkanie w języku polskim i niemieckim.
*

Zdjęcia: **