BETA-VERSION.

17:00 Ryzyko wykluczenia

piątek, 29.01.2021, godz. 17:00

Bogdan Musiał: Mengeles Koffer („Walizka Mengelego”)
Wojciech Tochman:
Tryptyk poświęcony życiu w państwach, które doświadczyły ludobójstwa (o Bośni, Rwandzie i Kambodży)

Prowadzenie: Raphael Jung (rbb)
Czyta: Uwe Neu
Spotkanie w języku polskim i niemieckim.

*

Zdjęcia: **