O nas

Otwarty, wielojęzyczny i nieustannie ewoluujący – Berlin od wielu dziesięcioleci był i jest europejskim centrum literackim.

Dzisiaj, w roku 2021, polskojęzyczni berlińczycy są drugą, po Turkach, grupą imigrantów w stolicy Niemiec i ciągle ich przybywa. Obecnie około dwudziestu milionów Polaków mieszka poza Polską, w Niemczech jest ich prawie dwa miliony, a w Berlinie podobno ponad sto tysięcy.

Wiele dzieł polskiej literatury powstawało na emigracji. Pisana poza granicami literatura tworzyła, i do dziś tworzy, duchową rzeczywistość, z której wielu Polaków czerpie poczucie kulturowej i językowej wspólnoty. Berlin pozostaje ważnym miejscem w tym procesie. Dzisiaj chcemy Państwu pokazać polską stronę współczesnej berlińskiej literatury, przedstawić jej autorów i autorki oraz ich teksty.

UNRAST Berlin wchodzi w intensywny dialog niemiecko-polski. Zaprezentujemy istotne głosy literatury dyskursywnej, aktualną literaturę faktu i reportażu, książki biograficzne. Chcemy umożliwić wymianę, umocnić więzi i oczywiście stymulować dyskusję z jedną z największych grup językowych w Berlinie. Mamy nadzieję, że uda nam się wzbudzić zainteresowanie berlińskiej publiczności polską obecnością na literackiej scenie stolicy Niemiec. 

Serdecznie zapraszamy!

Berliner Literarische Aktion (Organizator)
Hauptstadtkulturfonds (Główny sponsor)