Red line
Sven Sellmer
Goście

Sven Sellmer

Oprócz pracy indologa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sven Sellmer od ponad dwudziestu lat tłumaczy na język niemiecki polskie teksty z zakresu humanistyki, eseistyki i literatury (m.in. dzieła Miłosza, Elzenberga, Pankowskiego, Zyty Rudzkiej). Ostatnio przełomowy reportaż Anny Bikont „My z Jedwabnego” ukazał się w języku niemieckim w jego przekładzie nakładem Jüdischer Verlag/Suhrkamp Verlag. W 2015 roku otrzymał nagrodę Karla Dedeciusa.

Wydarzenia:

Herbatka u Herodota
Poniedziałek, 15.11.2021 r., godz. 14:00