Red line
Karol Grygoruk
Goście

Karol Grygoruk

Fotograf dokumentalny. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz doktorant w Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie. W pracy naukowej skupia się na tematyce fotografii zaangażowanej, etyce oraz wpływie nowych mediów na współczesną kulturę wizualną. Współtwórca agencji RATS. W swoich działaniach fotograficznych i dokumentalnych od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jego prace prezentowane by³y na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz zagranic¹. Autor dokumentalnego cyklu I LOVE YOU DAD oraz publikacji książkowej pod tym samym tytułem, ukazującej relacje władzy i społeczeństwa w rządzonym przez wojskowy re¿im turystycznym raju Tajlandii. Mieszka oraz pracuje między Warszaw¹ i Bliskim Wschodem.

Wydarzenia:

Temporäre Adresse / Adres tymczasowy
Prezentacja zdjęć w Maschinenhaus
14.-18.11.2021